Nyheter i Tonstadbrinken Velforening

Styremøte 21. juni, referat

Referat fra styremøtet 21. juni kan leses her.

Kasting av hageavfall

Styret vil minne alle beboere om at Trondheim Kommune ikke tillater kasting av hageavfall på nord- og sørsiden av Tondstadbrinken.

 

Mvh Styret i Tonstadbrinken Velforening.

Info om graving/oppstart Tonstad Park

Varmobygg har nå sendt ut informasjon om oppstart av graving for Tonstad Park.

De vil nå start forberedende arbeider. Dvs. rensking av tomt, lage riggplass samt montere brakkerigg, anleggskontor og parkeringsplass sør i feltet.

Det vil bli utført en innmåling av tomtegrensen og de vil ta direkte kontakt med de berørte naboer til feltet. Byggegjerder vil bli satt opp for å sikre området.

Varmbobygg AS vil først starte byggingen av parkeringskjeller og 2 leilighetsbygg, og arbeidet vil foregå i vanlig arbeidstid på hverdager og ikke på helligdager.

Referat årsmøte 7/3-17

Referatet fra årsmøtet kan leses her.

Årsmøte - agenda med regnskap

Årsmøtet skal avholdes 7. mars kl 18 i Rosten Grendahus. Vedlagt ligger agenda, årsberetning og regnskap for 2016.

Det kan leses her.

Vi ønsker alle velkommen til møte.

Du er her: Hjem

TSR-Webdesign logo