Nyheter i Tonstadbrinken Velforening

Hærverk skilt (3. avkjøring)

Skiltet ved 3. avkjøring på Tonstadbrinken ble funnet demontert og ødelagt.

Styret har rettet en henvendelse til kommunen om at de må sette opp et nytt skilt. Da dette er kommunens ansvar, forventer vi at det blir gjort,

Styremøtereferat 17/11-2015

Styremøte TBV 17.11.15

Til stede: Jan Roger, Rune, Øyvind, Asbjørn, Einar.

Ingen post av interesse, stemning i styret for å gå over kun til e-post, Øyvind sjekker

Ingen bemerkninger til regnskap/økonomi – stort sett betaler alle i rett tid.

Asbjørn kontakter utbygger med tanke på befaring og utmerking av trær som kan felles.

Sommervedlikehold/brøyting, Rolfseng interessert i et år til – Einar fortsetter dialogen.

Hjemmesiden er det fortsatt begrenset med informasjon på, stort sett kun styrereferat.

Forslag årsmøte, 08 eller 15.03.15 – Jan Roger sjekker lokale.

Trondheim 24.11.15

Einar

Styremøte 14/8-2015

Styremøte TBV 14.08.15

Til stede: Jan Roger, Rune, Øyvind, Asbjørn, Einar.

Ingen post av betydning.

Prosjektert utbygging ble diskutert, ikke noe nytt å berette siden årsmøtet. Diskusjon rundt innlemmelse av «nybyggerne» i velforeningen, ingen stor stemning for det i styret.

Asbjørn sjekker med utbygger ad muligheter til å ta ned noe skog med tanke på ved.

Lite aktivitet på hjemmesiden, stort sett bare styrereferat.

Eksisterende avtale ad sommervedlikehold/brøyting utgår etter vintersesongen 2015/2016. Styret kontakter Rolfseng for å lodde stemningen med tanke på forlengelse av avtalen. Einar tar dette videre.

Trondheim 07.09.15

Einar

Referat årsmøte 24/3-2015

Da er protokollen fra årsmøtet 24/3-15 klart.

Dette kan leses her.

Årsmøte 24/3-2015. Saksliste

TONSTADBRINKEN VELFORENING

                               Stiftet 16.02.1976            

                     INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015.

Dato            24 Mars 2015.

Tid             18.30.

Sted           Rostengrenda Grendahus.

                                        AGENDA.

  1. Godkjenning av innkalling.
  2. Valg av møteleder.
  3. Valg av referent, 1 person, tellekorps 2 stk,Protokollunderskrivere (2 stk).
  4. Årsberetning.
  5. Årsregnskap og revisjonsrapport.
  6.  Kontingent 2015
  7.  Budsjett 2015.
  8.  Brøyting
  9.  Innkommende saker.
  10. Valg.

   For å delta på årsmøtet må siste og tidligere års kontingenter være betalt.

         Etter årsmøte. medlemsmøte kl.19.30 med kaffe og kaker.

         Foredrag av Varmbo Bygg/Bolig/Eiendom

       Emne: utbygging av Tonstadbrinken forlengelse av byggetrinn 3.

Du er her: Hjem

TSR-Webdesign logo