Nyheter i Tonstadbrinken Velforening

Info om graving/oppstart Tonstad Park

Varmobygg har nå sendt ut informasjon om oppstart av graving for Tonstad Park.

De vil nå start forberedende arbeider. Dvs. rensking av tomt, lage riggplass samt montere brakkerigg, anleggskontor og parkeringsplass sør i feltet.

Det vil bli utført en innmåling av tomtegrensen og de vil ta direkte kontakt med de berørte naboer til feltet. Byggegjerder vil bli satt opp for å sikre området.

Varmbobygg AS vil først starte byggingen av parkeringskjeller og 2 leilighetsbygg, og arbeidet vil foregå i vanlig arbeidstid på hverdager og ikke på helligdager.

Du er her: Hjem | Info om graving/oppstart Tonstad Park

TSR-Webdesign logo